Туризм
Наші новини
Информация Значение тату феникс у нас.

Держава повертається лицем до майбутнього нації

Аналізуючи попередні результати перепису населення, напрошується висновок про подальшу долю української нації та держави. Зменшення кількості населення України за невеликий період на більш ніж 3 млн. чол. викликає велику тривогу в людини – патріота, що більш-менш використовує сіру речовину головного мозку. Видно, все це спокусило Кабінет Міністрів забити на сполох і прийняти 27 грудня 2001 року Постанову № 1751.

“Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”. Цей документ ми розмножили за власний рахунок і він є на робочому столі кожного дільничного акушер-гінеколога.

Тож, у першу чергу, звертаюсь до вагітних жінок своєчасно (до 12 тижнів) стати на облік в жіночу консультацію і, окрім нового обстеження стану здоров’я, перебігу вагітності, отримати роз’яснення про зміст даної постанови Кабінету Міністрів України, яка набула чинності з 1 січня 2001 року.

Порядок призначення і виплати державної допомоги включає:

- допомогу у зв’язку із вагітністю та пологами;

- одноразову допомогу при народженні дитини;

- допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

- допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

- допомогу малозабезпеченим сім’ям із дітьми.

Право отримати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають усі вагітні жінки (у тому числі й неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Підставою для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є виданий лікувально-профілактичним закладом листок тимчасової непрацездатності та ряд документів, що регламентують призначення.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається:

- якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, і виплачуються жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) після пологів;

- жінкам 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до пологів і 90 – після пологів). Допомога нараховується сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів;

- у разі ускладнених пологів зазначена допомога донараховується на підставі листка тимчасової непрацездатності.

За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується незалежно від одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі, визначеному для непрацюючих жінок.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається:

1 - жінкам військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення;

2 - жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу. Середня заробітна плата, з якої нараховується допомога, обчислюється згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111, № 7, ст. 188; Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 196, 1999 р. № 31, ст. 1616; 2001 р., № 40, ст. 1802);

3 - жінкам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні – у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги по безробіттю;

4 - аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів – у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за її вибором.

Розмір допомоги у випадках, передбачених підпунктами 1-4 цього пункту, встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, але не менш як на 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

5 - непрацюючим жінкам – у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

Покриття витрат на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами:

- жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ здійснюється за рахунок їх бюджетів;

- жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за кодом програмної класифікації 3201120 “Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- іншим категоріям жінок здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенції до місцевих бюджетів.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ призначається і виплачується за місцем основної служби.

Жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні, аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів і непрацюючим державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Дана постанова роз’яснює і багато конкретних моментів, що стосуються Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Багато жителів міста і району звертаються до нас із проханням надати допомогу їм у вирішенні їхніх проблем. Хочеться висловити подяку редакції газети “Старий Замок”, безпосередньо головному редактору Юрію Клованичу, засновникам газети за розуміння важливості даного питання і можливості ознайомитись широкому колу читачів газети.

У наступних номерах намагатимусь розповісти про зміст Постанови по наданню одноразової допомоги при народженні дитини, призначенню допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, призначенню допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, про допомогу малозабезпеченим сім’ям з дітьми і т.д.

Про Закарпаття
Міста та селища
© Рідне Закарпаття: Ужгород, Мукачево, Хуст
    Пишіть на andsale@hotmail.com