Туризм
Наші новини

Населення Мукачева уповільнено скорочується

Це засвідчив перепис, проведений у 2001 році

В січні цього року було завершено збір, перевірку та первинну обробку інформації, отриманої під час опитування респондентів – громадян України у рамках Всеукраїнського перепису населення, який проходив з 5 по 14 грудня 2001 року.

Зараз органами Державної статистики проводиться детальний аналіз результатів цього перепису із залученням до даного процесу значного контингенту спеціалістів – кодувальників, аналітиків, економістів, соціологів та фахівців інших галузей, профіль діяльності яких пов’язаний із соціально-демографічними питаннями. Ця робота триватиме до кінця 2002 року, але деякі попередні підсумки перепису та основні показники демографічної ситуації в Мукачеві можна навести вже сьогодні.

Так, за попередніми даними, в місті над Латорицею станом на 5 грудня 2001 року проживало 82,2 тисяч осіб. Тоді як чисельність населення Мукачева, зафіксована переписом 1989 року, складала 84,5 тисяч осіб. Динаміка статево-вікової структури населення Мукачева свідчить про стабільну перевагу жінок у його загальній кількості. В постійному населенні міста чисельність жінок складає, за даними перепису, 43 тис. осіб, або 52,3%, і ця питома вага населення жіночої статі протягом останніх років залишається практично незмінною, коливаючись у межах 52-53 відсотків.

В місті у вікових групах до 15 років переважають чоловіки, після 15 років – абсолютно у всіх інших вікових групах превалюють жінки. Вікова структура жінок є старшою, ніж цей показник у чоловічої частини населення Мукачева. Серед жінок молодшої вікової групи мають меншу питому вагу, ніж серед чоловіків, а з віком, навпаки, частка жіночого населення суттєво більша у зв’язку із підвищеною смертністю чоловіків у старших вікових групах.

Базовими показниками у демографічній статистиці є народжуваність і смертність.

Такі дані свідчать про стійке превалювання протягом останніх років смертності над народжуваністю при більш-менш стабільних показниках рівня смертності. Суттєве зниження народжуваності спостерігалося у 1998-99 роках, коли цей показник зменшився, порівняно з 1997 роком, відповідно на 7,9 та 16,6 відсотка. В той же час у 2000 році спостерігався ріст числа новонароджених на 83 особи, або на 11,5%. Робити якісь висновки щодо народжуваності на основі співставлення показників 1999 та 2000 років є некоректним, що підтвердив 2001 рік, в якому показник народжуваності знову знизився на 6 відсотків і склав лише 57,5% від рівня 1989 року – часу попереднього перепису населення.

Вищезгадані дані коливання цих показників у значній мірі викликані різким (на 21,5%) скороченням кількості шлюбів у 1998 році порівняно з 1997, і таким же різким зростанням (на 23,2%) у 1999 році порівняно із 1998-м.

Враховуючи ці показники, можна зробити висновок про постійне природне скорочення населення Мукачева за період між переписами, яке у своїй динаміці повторює коливання, проаналізовані вище. Так, якщо у 1996 році цей показник складав 72 особи, а в 1997 1 особу, то в період різкого падіння народжуваності й відносного зростання рівня смертності (на 7,0% у 1999 році порівняно з 1997 роком), природне скорочення населення Мукачева склало у 1998 році 101 особу, в 1999 – 205 осіб, в 2000 – 107 осіб, в 2001 – 181 особу. За чотири місяці цього року населення Мукачева скоротилося ще на 113 осіб, що на 14,2% більше, ніж за відповідний період 2001 року. Таким чином, починаючи з 1994 року, коли населення міста складало 91,3 тисячі осіб, його чисельність постійно скорочується. Можна зробити висновок, враховуючи уповільненість позитивних змін в існуючій соціально-економічній ситуації, що тенденція до скорочення чисельності населення Мукачева збережеться і надалі. Крім того, навіть за умови суттєвих зрушень на краще в економічній сфері, можна з достатньо великою часткою ймовірності прогнозувати, що значного приросту населення не спостерігатиметься, як не спостерігатиметься воно й в розвинутих країнах, але за зовсім інших причин.

Середній вік населення в цілому по місту на початок 2002 року склав відповідно: жінок 37,2, чоловіків – 33,9 тисяч осіб. Протягом останніх років сформувалася стійка тенденція до старіння населення, головною причиною якого є зменшення народжуваності.

Відбувається і статеве старіння у зв’язку із підвищеною смертністю чоловіків, порівняно з жіночою частиною населення (11,6 померлих чоловіків проти 9,3 жінок на 1000 осіб відповідної статі). Кількість померлих жінок, наприклад, у порівнянні з 1999 роком зменшилася на 4,9%, а чоловіків – збільшилася на 1,5%, що прискорило статеве старіння.

Важливою економічною характеристикою вікової структури є показник навантаження працездатного населення непрацездатним. В 2001 році на 1000 осіб працездатного віку в цілому по місту припадало 572 непрацездатних. Порівняно з 2000 роком демографічне навантаження знизилося на 1,6%, що викликано зниженням народжуваності. У зв’язку з цим в останні шість років спостерігається повільна, але стала тенденція до зменшення рівня демографічного навантаження на осіб працездатного віку, яка, ймовірно, збережеться й надалі, що є позитивним моментом. У 2001 році було зареєстровано 563 шлюби та зафіксовано 290 розлучень. Тобто практично кожний другий шлюб є нестійким і рано чи пізно розпадається. Цей демографічний показник, на жаль, проявляє стабільність протягом останніх восьми років. За січень-квітень цього року зареєстровано 157 шлюбів та 92 розлучення. Відрадним є той факт, що відповідно до аналогічного періоду минулого року кількість шлюбів збільшилася на 16,2%, а кількість розлучень – на 7,1% зменшилась.

Зберігаються сталі особливості міграційних процесів. Якщо у 1989 році загальне сальдо міграції в Мукачеві було позитивним і збільшило населення міста на 2015 осіб, то, починаючи з 1994 року цей показник залишається від’ємним, що поряд із зниженням народжуваності призводить до постійного скорочення чисельності населення міста. Протягом 2001 року в Мукачево прибуло 1197 осіб, а вибуло 1382, тобто від’ємне сальдо міграції склало 185 осіб. Найбільшу питому вагу в загальному сальдо займає міждержавна міграція, а саме в країни дальнього зарубіжжя, куди виїхало 244 особи, а в’їхало до Мукачева лише 7. Відсутні міграційні потоки у країни Балтії, сальдо міграції в рамках СНД є позитивним (13 осіб). Сальдо міжрегіональної міграції є від’ємним і складає 47 осіб (417 прибулих при 464 вибулих) в межах України.

За чотири місяці 2002 року в Мукачево прибуло 379 осіб, а вибуло 402 особи, тобто сальдо міграції залишається від’ємним і збільшилося у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 50 осіб, або на 15,2%. Зростання від’ємного сальдо міграції продовжує відбуватися в основному за рахунок міждержавної міграції.

Про Закарпаття
Міста та селища
© Рідне Закарпаття: Ужгород, Мукачево, Хуст
Пишіть на andsale@hotmail.com