Туризм
Наші новини

Про державну адресну допомогу малозабезпеченим громадянам

Система адресної державної допомоги незахищених прошарків населення запроваджується в нашій державі ще з 1999 року. Протягом останніх років зроблено значний крок уперед, адже тепер країна опікується різною категорією малозабезпечених громадян починаючи з сім’ї, дитячих допомог, інвалідів з дитинства, інвалідів І-ІІ гр. внаслідок психічного захворювання тощо.

Розмір допомог та порядок призначення у кожному випадку визначаються нормативно-правовими актами. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації реалізує гарантії на підставі заяви громадянина та переліку первинних документів, що видаються уповноваженими особами виконавчих органів, податкової адміністрації, медичних установ та з місця роботи.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на підставі Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2002р.

Малозабезпечена сім’я може складатися з однієї особи, якщо вона одинока. Але здебільшого – це кілька осіб, котрі проживають разом і об’єднані законними правами та обов’язками щодо взаємного утримання.

Розмір допомоги визначається з забезпечення прожиткового мінімуму, який на сьогодні складає 80 грн. та різницею від середньомісячного сукупного доходу сім’ї й призначається на 6 місяців.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї обчислений у середньому за місяць – це є дохід усіх членів сім’ї з усіх джерел надходження протягом 6 місяців, що передують часу звернення за допомогою. При призначенні державної допомоги сім’ям із дітьми, субсидій за основу береться також сукупний дохід сім’ї.

В поняття “середньомісячний сукупний дохід” входить насамперед сумарний вираз пенсії, допомоги з безробіття, заробітна плата, доходи від підприємницької діяльності, гонорари, доходи від землі тощо.

Оскільки головною умовою при призначенні державної грошової допомоги є реальна необхідність у ній, сім’я зобов’язана об’єктивно зважити обґрунтованість звернення, підтвердивши його необхідними документами. Заява про надання державної допомоги подається в управління праці та соціального захисту, до неї додаються паспорт, довідка про склад сім’ї, декларація про доходи та майно, довідка про наявність та частки (паю).

Первинні документи оформляються уповноваженими особами, які працюють у сільських та селищних Радах і передаються в управління праці та соціального захисту населення. Протягом 10 днів виноситься рішення про призначення державної допомоги.

Є ряд обмежень у призначенні даного виду допомоги. Це за умови, якщо загальна площа житла перевищує 21м. кв. на одного члена сім’ї та додатково 10,5 м. кв. на сім’ю, більше одного транспортного засобу, якщо сім’єю за останній період здійснено покупку, яка в десять разів перевищує рівень прожиткового мінімуму для сім’ї та ряд інших обмежень, які складаються в результаті обстеження матеріально-побутових умов заявників.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 р. гарантовано щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка веде догляд за інвалідом І-ІІ гр. внаслідок психічного захворювання.

Підставою для цього виду допомоги служить заява, висновки медичної комісії, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідки про склад сім’ї, землю (пай), доходи за шість попередніх місяців. Розмір допомоги складає 17 грн.

Новим видом державної адресної допомоги є соціальна допомога визначена Постановою Кабінету Міністрів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам із дитинства та дітям інвалідам” від 8.01.2002р. Держава гарантує вибір для інвалідів з дитинства І, II, III гр. отримувати пенсію або державну соціальну допомогу. Розмір допомоги для інвалідів з дитинства І групи – 80 грн., ІІ гр. – 56 грн., ІІІ гр. – 40 грн. Для дітей інвалідів до 16 років – 56 грн. Також призначається надбавка за догляд за інвалідами з дитинства І гр. – 40 грн., інваліди-діти до 6 р. – 24 грн., від 6 до 16 р. – 40 грн.

Оформлення проводиться управлінням праці та соціального захисту на підставі заяви, медичного висновку, паспорту, копії свідоцтва про народження, довідка про місце проживання інваліда та опікунства та рішення про встановлення опіки.

Перевід інваліда з дитинства з пенсії на державну допомогу проводиться на підставі заяви з дня звернення з урахуванням розміру пенсії. Державна допомога та надбавки за догляд призначаються на весь період інвалідності.

Консультацію з адресної державної соціальної допомоги можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – відділ адресної допомоги м. Мукачево, вул. Горького, 3, тел. 2-15-42.

Рубрика: Політика
Про Закарпаття
Міста та селища
© Рідне Закарпаття: Ужгород, Мукачево, Хуст
    Пишіть на andsale@hotmail.com