Туризм
Наші новини

Відбулася зустріч Віктора Медведчука та Івана Різака

Голова СДПУ(О) Віктор Медведчук та секретар Закарпатського обкому партії Іван Різак зустрілися в Києві, щоб обговорити нагальні питання партійного життя. Йшлося, зокрема, про подальше зміцнення партійних осередків, спрямування діяльності усіх партійних структур на розбудову партії.

Говорили , звісно , про підготовку до парламентських виборів 2006 р . Лідер закарпатсь­кої опозиції підтримав думку Віктора Медведчука про те , що вже зараз не­обхідно розробляти про­позиції щодо формування передвиборчої програми партії , тактики і стратегії передвиборчої боротьби . Значну увагу було при­ділено покращенню спів­праці та взаємодії між місцевими соціал - демок­ратами та народними де­путатами , членами фрак­ції СДПУ ( О ).

Говорили також про реалізацію соціальних проектів партії , спрямо­ваних на відстоювання

інтересів трудової біль­шості населення країни , недопущення спаду ре­ального рівня життя , за­тримки виплат зарплат , пенсій , зменшення фінан­сування медицини та ос­віти , сприяння профспіл­кам і розвитку соціально­го партнерства .

Про Закарпаття
Міста та селища
© Рідне Закарпаття: Ужгород, Мукачево, Хуст
    Пишіть на andsale@hotmail.com