Туризм
Наші новини

БІЛЬШІСТЬ ПОРУШЕНИХ ПИТАНЬ ВИРІШУЄТЬСЯ

Таким представницьким у Верховній Раді України Закарпаття ще не було. Сьогодні одинадцять на родних депутатів взяли на себе обов’язок прилучитися до вирішення насамперед проблем виборців, які проголосували за них, жителів всього краю та України в цілому. Ось чому кожний з нас із величезною увагою слідкує за повідомленнями в засобах масової інформації про перші конкретні кроки в цьому напрямку кожного з народних депутатів.

Серед інших своєю активністю і наполегливістю помітно виділяється Віктор Волога. Він став ініціатором трьох запитів, які підтримала Верховна Рада з проблем області, що вимагають першочергової уваги і вирішення, прийняв із особистих питань більше однієї тисячі людей і, що найбільш відрадно, – дві третини порушених ними проблем вже вирішено!

Розв’язання окремих питань, з якими виборці звертаються до народного депутата, належать до компетенції різних центральних міністерств і відомств.

Подаємо нижче окремі відповіді на листи народного депутата Віктора Балоги.

Учениця Мукачівської середньої школи Наталія Секереш в кінці 2000 року у відповідності до Указу Президента України Л.Кучми стала степендіаткою імені Тараса Шевченка за особливі заслуги у вивченні української мови та літератури. Згідно з Порядком призначення даних степендій, вони повинні виплачуватися щомісяця Міністерством освіти і науки України за місцем навчання студентів. Однак, дівчина таких коштів поки що не отримувала.

На звернення з даного питання відповів заступник державного секретаря даного міністерства А.Богомолов. Він повідомив, що “вирішення питання виплати стипендії ім. Тараса Шевченка Наталії Секереш знаходиться в компетенції управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, керівництву, якого Міністерством освіти і науки України дано відповідне розпорядження”.

На листа, в якому йшлося про незадовільне утримання та ремонт будинків в м.Мукачево, що належать до відомчого житла Львівської залізниці, відповіли в.о. першого заступника Генерального директора Укрзалізниці А.Лашко та начальник Львівської залізниці Б.Піх. У листі вказується, що в минулому році на утримання даного житла витрати залізниці склали 386,4 тис. грн. Зараз складено дифектні акти на ремонт цих будинків. Для цього потрібна сума 477 тис. грн., а також на ремонт двох котелень із заміною автоматики газу – 120 тис. грн. Роботи передбачено виконати в 2002 році.

Одне із звернень Віктора Балоги було направлено Міністру України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Василю Дурдинцю.Стосувалося воно погашення заборгованості з виплат чорнобильцям Мукачева пільг та компенсацій.На лист міськвиконкому, який адресувався даному міністерству дещо раніше, надійшла відповідь із облдержадміністрації, однак, обіцяні кошти так і не надійшли, а борги складають близько 240 тис. грн.

Народному депутату відповів державний секретар даного міністерства В. Луцьке. Враховуючи, що дане питання цікавить всіх чорнобильців Закарпаття, а їх майже 6 тис. чоловік, подаємо відповідь повністю.

“Шановний Вікторе Івановичу!

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи уважно розглянуто Ваше звернення щодо погашення заборгованості компенсаційних виплат мешканцям м.Мукачева, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і в межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до чинного законодавства, кошти, які передбачені для здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, є складовою частиною Державного бюджету.

Видатки на соціальний захист постраждалого населення у 2000-2001 роках проводились у повному обсязі від запланованих Держбюджетом асигнувань, що складало тільки 23-29 відсотки від розрахункової потреби.

Покрити заборгованість за рахунок коштів, які передбачають на 2000-2001 роки, на жаль, не вдалося. Станом на 1 січня 2002 року заборгованість із компенсаційних виплат постраждалим по Україні становила 616,2 млн. грн., по Закарпатській області – 1,641 млн. гривень.

Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 987 “Про затвердження Порядку використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення”, виділені асигнування МНС розподіляє між одержувачами коштів з власною мережею у розрізі кодів бюджетної класифікації.

Одержувачі коштів із власною мережею здійснюють наступний розподіл коштів відповідно між розпорядниками нижчого рівня, підприємствами, установами і організаціями та райдержадміністраціями.

Тобто, подальше планування та розподіл коштів для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, а також визначення пріоритетів при плануванні видатків та одержувачів коштів нижчого рівня знаходяться виключно в компетенції Закарпатської обласної державної адміністрації.

Разом з тим Міністерство повідомляє, що Законом України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” у 2001 році було передбачено і профінансовано видатки за розділом “виплата компенсацій і надання пільг через підприємства, організації та установи” у розмірі 812,406 млн. грн., у тому числі Закарпатській області – 2,7555 млн. грн., що становило 100 відсотків від передбачених Державним бюджетом України на 2001 рік обсягів фінансування.

Крім того, на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за минулий період з Державного бюджету України у 2001 році Закарпатській області було виділено кошти в сумі 1,200 мли. гривень.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2002 рік” передбачено видатки на виплату компенсацій і надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірі 888,848 млн. грн., у тому числі Закарпатській області – 3,278 млн. гривень.

З початку року Закарпатській області профінансовано видатки на виплату пільг і компенсацій на суму 1,703 млн.грн., що становить 100 відсотків від передбачених Держбюджетом обсягів фінансування на шість місяців поточного року.

Згідно зі статею 29 Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік”, Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету постановою від 7 березня 2002 року № 271 “Про затвердження розподілу бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2002 рік” затвердив розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат вищезазначеній категорії громадян у розмірі 200 млн. грн., що передбачені статтею 63 зазначеного Закону, у розрізі бюджетних програм на 2002 рік.

Відповідно до зазначеної постанови, на 2002 рік погашення заборгованості із соціальних виплат постраждалим громадянам області здійснювалося у розрізі наступних бюджетних програм за кодами бюджетної класифікації: 3201030 “Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв’язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. 3201040 “Компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 3201050 “Щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 3201080 “Пільги на медичне обслуговування громадянам, які посраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Міністерство розподілом від 12 березня 2002 року направило Закарпатській області на погашення зазначеної заборгованості 0,303 млн. грн., що складає 18 відсотків від загальної суми боргу області.

Компенсаційні виплати громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також погашення заборгованості за минулі роки з соціальних виплат та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 2002 році здійснюються у межах коштів, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2002 рік”.

При виділенні додаткових коштів з Держбюджету на погашення заборгованості з соціальних виплат Закарпатській області буде направлено відповідну частку”.

Отже, Міністерство своє слово з даної проблеми сказало. Про те, як розподілені кошти, що надійшли, на рівні області, чекаємо відповідь з підпорядкованого йому обласного управління.

Рубрика: Політика
Про Закарпаття
Міста та селища
© Рідне Закарпаття: Ужгород, Мукачево, Хуст
    Пишіть на andsale@hotmail.com